Dernek Faaliyetleri / Bilimsel Toplantılar

Üyesi Olduğu Meslek Kuruluşları

  • Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği
  • Interplast – Türkiye
  • The World Society of Reconstructive Microsurgery – Kurucu Üye
  • Türk Rekonstrüktif Mikrocerrahi Derneği
  • Türk El Cerrahisi Derneği
  • Estetik Cerrahi Derneği
  • International College of Oral Cancer – Kurucu Üye 


Üyesi Olduğu Meslek Kuruluşlarındaki Görevleri

Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 
www.tpcd.org.tr
Genel Sekreter

Eğitim Komisyonu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi (Bilimsel İşler ve Plastik Cerrahi Okulu Sorumlusu)

Yeterlik Kurulu Yürütme Kurulu Üyesi


Yeterlik Kurulu Sınav Komisyonu Üyesi 

Yeterlik Kurulu Eğitim Programları Komisyonu Başkanı

IPRAS Asya-Pasifik Temsilcisi 

Avrupa Plastik Cerrahi Bordu Temsilcisi


TTB-UDEK Temsilcisi 

UEMS Temsilcisi 
2010-2012

2002-2004 

2006-2008
2008-2010

2006-2008 
2009-2013

2006-2008 

2009-2013


2007-2011 

2005-2009
2009-2013 

2006-2008 

2006-2008
EBOPRAS (Avrupa Plastik Cerrahi Bordu) 
www.ebopras.org
Sözlü Sınav Juri Üyesi 


Avrupa Kursu Eğitmeni
2007, 2008, 2010


2007

Türk Rekonstrüktif Mikrocerrahi Derneği 
www.turkmicro.org
Başkan

Yönetim Kurulu Genel Sekreteri 

Yönetim Kurulu Üyesi 
 
2010-2012

2006-2008 

2008-2010
TTB 
www.ttb.org.tr
Sürekli Tıp Eğitimi Yürütme Kurulu Üyesi
2006-2008
European Federation of Societies for Microsurgery
‘Committe for European Standarts of Microsurgical Training’ Üyesi
2008-2010 
2010-2012