Yukarı Çık
Prof. Dr. Ferit Demirkan
Prof. Dr. Ferit Demirkan +90 530 512 02 04

YÜZ ESTETİĞİ

Gevşeme ve Sarkmaların Tedavisi- Estetik İşlemler

Yüzümüzde gevşeme 30 lu yaşlardan itibaren ortaya çıkar. Özellikle göz altında ve üst göz kapağında hissedilir. Zamanla yanakların biraz aşağı sarkması ve bunun sonucu nazolabial katlantıların belirginleşmesi ortaya çıkar. Bir sonraki basamakta üst dudak biraz aşağı iner ve gülümserken artık üst dişler yerine alt dişler görünür olur. Yanaklardan başlayan sarkmanın ağız kenarından ilerleyerek çene hattı üzerine inmesi ile çene konturunda bir bozulma olur. Gıdıktaki ve boyun cildindeki gevşemeler bunlara eşlik eder.

Yüzdeki gevşemenin tedavisinde son yıllara kadar germe ameliyatları dışında pek bir seçenek yok iken, artık ameliyatsız girişimlerle cildi bir miktar toparlamak mümkün. Bunların etkisi ameliyat kadar fazla olmasa da anestezi gerektirmemesi ve iyileşme dönemi olmaması nedeni ile giderek daha popüler hale gelmektedir.

Ulthera

Ulthera ultrasonik enerjinin cilt altına odaklanıp, hedeflenen derinliklerde ısı artışı yaratmasını sağlayan bir sistemdir. Artan ısı ile beraber cilt sıkılaşır. Sıkılaşma etkisi 3. haftadan sonra başlar ve 3. ayda tam oturur.

Ulthera 40-50 yaş arasında, cilddi sarkmaları olmayan kişiler için iyi bir seçenektir. En başarılı olduğu kısım çene kenarı ve gıdık bölgesidir. Bunun dışında kaşları kaldırabilir, yanakları sıkılaştırabilir, boyun alt kısmı ve dekoltede düzelmeler sağlayabilir. Bu bölgelerin hepsine birden veya bölümler halinde uygulanabilir.

Ulthera poliklinik koşullarında yapılabilmektedir. Genellikle ağrı kesici bir hap alımı ile işlem sorunsuz tamamlanabilir. Tüm yüz uygulaması 45 dakika, tüm yüz+ gıdı + boyun uygulaması 1.5 saat sürer. Sonrasında herhangi bir ağrı, ödem veya kızarıklık olmaz.

Ultheranın etkisi 1.5 yıl sürer, sonrasında hasta isterse tekrarlanabilir.

Eğer yüzde gevşeme ile beraber hafif erime de varsa aynı seansta Radiesse hidroksiapetit dolgu uygulaması yapmak sonucu çok daha iyi hale getirebilir.

İple Askı

Gevşeme ve Sarkmaların Tedavisi - Estetik İşlemler

Orta yüzün cilt sıkılaştırıcı işlemlerle yukarı kaldırılamayacağı durumlarda germe ameliyatlarına alternatif bir yöntem de yüz askılarıdır. Lokal anestezi veya sedasyon altında ayaktan yapılabilen bu işlemde üzerinde eriyen konik yapılar bulunan bir ip cilt altından geçirilip şakaklara tespit edilir. İpin üzerindeki koniler adeta açılmış bir şemsiye etkisi göstererek ip çekilirken önlerine gelen yumuşak dokuları yakalayıp yukarı çekerler.

Genellikle yanaklara her bir tarafa 2 veya 4 adet ip konur. Etki başlangıçta çok fazla iken zamanla azalır ve 2 yılın üzerine pek çıkmaz.

Yüz Germe İşlemleri

Yüz germe ameliyatları tek tip bir ameliyat grubu değildir. İhtiyaca göre kısmi germeler veya tüm yüz ve boyun gerilebilir.

Orta Yüz Germe ve Kaş Kaldırma

Genellikle 45 yaş civarı ihtiyaç duyulan bir ameliyattır. Orta yüzün yani yanaklarımızın aşağı doğru düşmesi hem alt göz kapağı ile yanağı birbirinden ayırır, hem de nazaolabial katlantıları belirginleştirir. Orta yüzün düştüğü yaşlarda genellikle kaşlarda da aşağı doğru bir yer değiştirme olur. Bu sebeple orta yüz germe ameliyatlarında genellikle kaş ve yanak kaldırma beraber yapılır. Bu işlemler şakaklarda saçlı deri içinden açılan ufak kesilerle ve endoskop yardımı ile büyük kesi izleri bırakmadan gerçekleştirilebilir. Endeskopik yüz germede dikkat edilmesi gereken en önemli konu kaşların sadece dış yanlarının kaldırılmasıdır, aksi takdirde hastalar da şaşkın bir bakış ortaya çıkabilir. Yanaklar içerden konan dikişlerle şakaklara asılır. Bu ameliyatta deri çıkarmaya gerek yoktur, sadece içerdeki dokular dikişlerle istenen yerlere çekilir.

Bu ameliyat genel anestezi altında yapılır, bir gece hastanede kalmak yeterlidir. Ameliyat sonrasında birkaç hafta sürebilen bir ödem oluşabilir. Kalıcı bir etki elde edilebilir.

Alt Göz Kapağı Estetiği İle Orta Yüz Germe

Eğer kaş kaldırma gerekmiyor ama alt göz kapağında da balonlaşma sorunu varsa, orta yüz germeyi alt kapak ameliyatı kesisinden yapmak da mümkündür. Aynı işlem sırasında kapaktaki sorun da giderilmiş olur (video için Alt Göz Kapağı Estetiği bölümüne bakınız.)

Kısa İzli Yüz Germe (Short Scar Facelift)

Gevşeme ve Sarkmaların Tedavisi - Estetik İşlemler

Boynun ve kaşların sarkmadığı, sadece yanakların çene konturunu bozacak kadar sarktığı vakalarda uygulanır. Sadece kulak önünden yapılan bir kesi ile girilip cilt altı yumuşak dokusu 3 noktadan kement gibi dikişlerle toplanıp şakaklara tutturulur. Yanak derisi bu kişilerde fazla olduğu için bir miktar deri çıkarılması gerekir.

Kısa bir ameliyattır, iyileşme dönemi de kısadır. Ancak etkisi ufak bir alana yansır.

Tüm Yüz ve Boyun Germe

Daha ileri bir yaş grubunda, sarkmanın artık çeneye ve boyuna da yansıdığı durumlarda yapılması önerilir. Çene üzerindeki yığılmaları azaltmak ve boynu germek için deri çıkarmak gerekir. Bunun anlamı da kulak önü ve arkasında bir iz kalmasıdır. Ancak bu iz çok iyi iyileşir ve genelde sorun yaratmaz.

Gevşeme ve Sarkmaların Tedavisi - Estetik İşlemler

Yüz germe işleminde kulak önünden girilerek cilt kısmen kaldırıldıktan sonra asıl germe işleminin uygulanacağı SMAS adı verilen esnek doku bulunup hazırlanır. SMAS cildin altında bütün yüzümüzü saran, içinde mimik kaslarının yer aldığı bir fasya-bağ dokusu sistemidir. Bu sistemi bir kenarından çektiğinizde ağız köşesine kadar yansıyan bir germe etkisi elde edilir. SMAS dokusu yukarı ve kulak arkasına çekilerek dikilir. Sonra fazla gelen cilt çıkarılır. SMAS dokusu bütün germe yükünü taşıdığı için cilt kesileri çok güzel iyileşir ve sonuç da kalıcı olur.

Bu oldukça büyük bir ameliyattır , 5-6 saat sürebilir. Ameliyat sonunda kanın dışarı alınması için drenler konur. Bunların çıkması ve dikişlerin alınması 1 haftayı bulur. Şişliklerin inmesi de 3 haftayı bulabilir.

Ameliyat sırasında cilt ince bir şekilde kaldırıldığı için hastaların kesinlikle sigara içmemeleri, içiyorlarsa ameliyattan 2 hafta önce bırakıp, sonrasında da 2 hafta daha içmemeleri gerekir. Yoksa deride kayıplar oluşur.

Germede kullanılan SMAS dokusu mimik kaslarını içerdiği için işlem sırasında yüz sinirlerine zarar vermemek için çok dikkatli olmak gerekir.