Yukarı Çık
Prof. Dr. Ferit Demirkan
Prof. Dr. Ferit Demirkan +90 530 512 02 04

Burun Eğriliği

Burun septumunun eğriliğinin düzeltilmesi nefes almanızı kolaylaştırır. Rahat nefes almak uykunuzdan spor yapmanıza, günlük performansınızdan ağız ve akciğer sağlığınıza kadar pek çok alanda mutlaka ihtiyaç duyulan bir konudur. Ama toplumun yaklaşık üçte birinde nefes alma problemleri görülür.

Burun eğriliği her zaman semptom verecek boyutta olmayabilir. Ancak estetik bir ameliyat olacaksanız, ameliyat sonrasında burun hacminde bir küçülme beklendiği için varolan hafif eğrilik semptomatik hale gelebilir. Bu yüzden bütün estetik girişimlerde septumla ilgili minimal eğrilikleri bile düzeltiyoruz.

Bütün nefes alma problemlerinin sebebi septum eğriliği midir? Hayır, aslında mekanik, allerjik ve enfeksiyona bağlı pek çok başka sebepten de nefes alamayabiliriz. Bu nedenle iyi bir hikaye alınması ve muayene ameliyat sonrasındaki beklentiyi gerçekçi boyuta taşımak için çok önemlidir. Ancak septumdaki eğriliği çözmek genel olarak bir rahatlama sağlayacaktır. Ayrıca allerjisi olan hastaların uzun süre ilaç tedavisi almaları, polipi veya sinüziti olan hastaların bunun çözümüne yönelik ek tedaviler görmeleri gerekebilir.

Septum ameliyatı yapılmasının horlama üzerinde bir etkisi de yoktur. Bunun için yumuşak damağa yönelik elektrokoterizasyon veya lazer uygulaması gerekir.

Septum ameliyatının nasıl yapılacağı eğrilin tipine göre değişir. Şekil 1’de en sık görülen 3 tip gösterilmiştir:

Şekil 1.

Burun Eğriliği - Burun Estetiği

a.Septumun arkadan öne fazla uzun olması ve sığmadığı için hem bir tarafa doğru eğrilmesi, hem de burun ucunu aşırı ileri iterek estetik bir sorun da yaratması – bu durumda en iyi çözüm estetik ve eğrilik ameliyatlarının birarada yapılmasıdır. Estetik ameliyat kısmı sadece bir burun ucu estetiği olarak yapılabilir.

Burun Eğriliği - Burun Estetiği

b.Ergenlikteki büyüme sırasında tabanda kemik üzerinde kıkırdağın başladığı yerde “kret” adı verilen bir eğri büyüme alanı oluşması – çoğu zaman septum kemiklerini de içine alan bu bozukluk sadece bir eğrilik ameliyatı ile giderilebilir.

Burun Eğriliği - Burun Estetiği

Burun Eğriliği - Burun Estetiği

c.Septumun yukarıdan aşağı eksende aşırı uzun olması. Bu durumda yine buruna sığmayan septum bu sefer iki tarafa doğru eğrilebilir ve hatta bu eğrilik dışarı da yansıyabilir – eğer dışa yansıyan eğrilik burun kemiklerini de içine alıyorsa en iyi çözüm bu kemiklerin kırılarak tam bir estetik ve septum ameliyatı yapılmasıdır.

Septumdaki eğrilikler her zaman burun içinde saklı kalmayabilir (Şekil 2). Dışarıya yansıyan eğriliklerin düzeltilmesi daha fazla işlem gerektirebilir. Septum ne tarafa yatmışsa kaşı taraf burun pasajında göreceli bir boşluk oluşur. Pasajların içinde mevcut olan konka adını verdiğimiz ve burna giren havayı nemlendirip ısıtmakla görevli yapı da bu boşluğu kapatmak için büyür. Zira içeri daha çok hava girmekte ve görevi artmaktadır. Septum düzeltildikten sonra bazen bu fazla büyümüş konkaya da müdahale etmek gerekir.

Burun Eğriliği - Burun Estetiği

Şekil 2. Önden bakışta eğrilik tipleri: a. Nazal kemiklere de yansıyan kemik ve kıkırdak septumda aksiyel eğrilik; b. Sadece kıkırdak septum eğriliği; c. Nazal kemiklerden itibaren itibaren S-şeklinde kemik-kıkırdak septum eğriliği; d. Septumda sorun olmadan nazal kemik ve yan kıkırdakların eğriliği

Burun septumu Şekil 3’de göründüğü gibi bir kıkırdak ve 2 kemik yapıdan oluşur. Septumun çok eğri olan kısımları kesilerek dışarı alınır. Daha az eğri olan kısımlar çizilerek, düzeltici dikişler konarak veya eğri bölge iki düz kıkırdak parçası arasına sıkıştırılacak şekilde desteklenerek düzeltilir. Ameliyat sonrasında burnun çökmemesi için mutlaka burnun ön tarafındaki kıkırdağın L harfi şeklindeki bir parçası korunur, burada eğrilik varsa kesip çıkarmadan düzeltilir (Şekil 4).

Burun Eğriliği - Burun Estetiği

Şekil 3.Burun septumu önde septal kıkırdak (mor) ve arka tarafta da çok ince ve birbirinden farklı iki kemik tabakadan oluşur.

Burun Eğriliği - Burun Estetiği

Şekil 4. Kıkırdak septumun çok eğri kısımları kesilerek çıkartılır, ama ön tarafta mutlaka L-şeklinde bir parçası burun ucunu desteklemek üzere bırakılır. Çok eğri burunlarda kıkırdak tamamen dışarı çıkartılır ve masa üzerinde düzeltilip gerekirse yeniden yapıldıktan sonra tekrar yerine yerleştirilir. Bu işleme vücut dışında yapıldığı için “ekstrakorporeal septoplasti” denir. Septum ameliyatı sırasında dikkat edilmesi gereken bir konu hava girişinin en zorlandığı iki noktanın kontrol edilmesi ve gerekirse düzenlenmesidir. Bu noktalara iç ve dış kapak adı verilir. Septum ameliyatlarının yaklaşık % 20’sinde kapaklar konusunda bir müdahale gerekmektedir. Özellikle estetik ameliyatla birleştirilen eğrilik düzeltmelerinde bu bölgelerin düzenlenmesi daha da önem kazanır.

Septum eğriliğinin düzeltilmesinde yeni çıkan tekniklerden birisi de lazer ışınları yardımı ile septumun ameliyatsız şekillendirilmesi. 1540 nm dalga boyunda Erbium:Glass lazer kullanılan bu teknik belli özelliklerdeki hasta grupları için etkili bir yöntem.