Yukarı Çık
Prof. Dr. Ferit Demirkan
Prof. Dr. Ferit Demirkan +90 530 512 02 04

Burun Estetiği Ameliyatı Yöntemleri

Estetik bir burun ameliyatı üç bölüme ayrılabilir:

1.Burun üstündeki kemerin alınması ve buna bağlı ortaya çıkan açıklığın kapatılması için burun kemiklerinin kırılarak ortaya doğru getirilmesi.
Burun üzerindeki kemer, hem kıkırdak hem de kemik bölümlerden oluştur (Şekil 1). Burun septumu da bu kemeri ortadan destekler.

Ameliyat Yöntemleri - Burun Estetiği

Şekil 1. Burun kemeri burun kemiği (beyaz), septum (eflatun) ve yan duvar kıkırdaklarından (sarı) oluşur.

Burun kemeri genellikle önce bir keski ile inceltilip sonra törpülenerek istenen yüksekliğe indirilir. Bazen elektirikli mikro testere veya topuzlar kullanılarak da bu işlem yapılabilir (Şekil 2).

Ameliyat Yöntemleri - Burun Estetiği

Şekil 2. Burun kemerinin alınmas: Kemik (beyaz) ve septum (eflatun) çıkarılmakta yan duvar kıkırdakları (sarı) yerinde bırakılmaktadır.

Ameliyat Yöntemleri - Burun Estetiği

Şekil 3. Burun kemerinin sadece kemik ve septum kısmı alınıp yan duvar kıkırdağının kemere ait kısmı içeriye katlanmak üzere korunmaktadır.

Yan duvar kıkırdaklarının fazla kısımları içeri kıvrılarak septuma dikilir (Şekil 4). Bu şekilde daha düz ve aslına uygun bir burun sırtı oluşturulurken dorsal estetik çizgiler korunur (Şekil 5). Yan duvar kıkırdaklarını korumanın bir başka faydası burun küçültülürken havayolunun daralmasını önlemektir (Şekil 6). Bu şekilde doğal anatomiye uygun bir kapatma, karşıdan bakıldığında Ters-V deformitesi denen ve burun ameliyatı olduğunuzu eleveren görüntü bozukluğunun da önüne geçer (Şekil 7).

Ameliyat Yöntemleri - Burun Estetiği

Şekil 4. Burun kemeri ile çıkarılmayan yan duvar kıkırdakları ortaya içe doğru katlanarak yüksekliği düşürülmüş septuma dikilir; burun kemikleri arasındaki açıklığı azaltmak ve burnu önden daraltmak için kemikler kırılıp orta hatta doğru yaklaştırılır.

Ameliyat Yöntemleri - Burun Estetiği

Şekil 5. Burun sırtının gerçek bir kesitinde alttan bakıldığında aslında burun sırtının düz veya yuvarlak olmadığı, martı kanadı gibi iki tümsekten oluştuğu görülür. Bu tümsekler yüzümüze düşen ışığı yansıtarak dorsal estetik çizgiler denen ışık hatlarını oluştururlar. Yan kıkırdakların korunmadığı hallerde bu ışık çizgileri silinir ve doğal olmayan (ameliyat edilmiş) bir görüntü oluşur.

Sağ burun deliğinden endoskopik görünüm: Burun yan duvar kıkırdağı (sol) ile septum (sağ) arasındaki açının daralması nefes almayı zorlaştırır. Yan duvar kıkırdaklarının içeri katlanması estetik ameliyatlardan sonra bu bölgedeki daralmayı azaltabilir. Farklı tekniklerle de bu açı korunabilir.

Ameliyat Yöntemleri - Burun Estetiği

Şekil 7. Yan kıkırdakların (mavi) fazla alındığı durumlarda ameliyattan 5-6 ay sonra bunlar orta hatta doğru çökerek burun sırtında Ters-V Deformitesi denilen gölgelenmeyi oluştururlar. Bu görüntü de doğallığı bozan bir ameliyat stigmasıdır.

Burun kemeri alındıktan sonra düzleşen burun sırtını tekrar doğal haline getirmek, biraz daha daraltmak ve kemik çatıyı kapatmak için burun kemikleri iki taraftan kırılarak ortaya doğru kaydırılırlar (Şekil 4 ve 8). Kemik kırma işlemi keski, törpü veya elektrikli mikrotesterelerle yapılabilir. Kliniğimizde çok ince uçlu bir keski ile dışardan kırma tekniği (eksternal osteotomi) daha kontrollü olduğu için tercih edilmektedir.

Eğer burun sırtının genişliği normal, kemeri az ise sadece törpülenip bırakılabilir: bu durumda kemikleri kırmaya gerek kalmaz.

2.Burun ucunun şekil bozukluklarının düzeltilmesi için burayı oluşturan kıkırdakların düzeltilmesi.
Bu amaçla kıkırdakların kesilip küçültülmesi, dikiş konarak şekillendirilmesi veya küçük kıkırdak parçalar eklenerek burun siluetinin değiştirilmesi mümkün olmaktadır.

Ameliyat Yöntemleri - Burun Estetiği

Şekil 8. Burun ucunun şekillendirilmesi için alt taraftaki kıkırdaklara dikişler konabilir. Burun ucu düşmesin diye alt kıkırdakların alt bacakları da septuma dikilir.
3.Burun eğriliklerinin giderilmesi için septoplasti yapılması.
Ülkemizde yapılan burun estetik burun ameliyatlarının büyük bir kısmında aynı seansta burun septum (orta hat) eğriliğinin de giderilmesi gerekmektedir. Özellikle sağa-sola doğru olan eğrilik burun kemiklerini de içine alacak ve dışardan gözle görülecek kadar fazla ise kemik kırma işlemininin burada da faydası olacaktır.

Septum kıkırdağındaki eğrilikler çok fazla ise bu bölüm kesilerek çıkarılır. Daha az boyutta olan eğrilikler ise çizilerek, dikiş atılarak veya üzerine düzleştirmeye yardımcı olacak kıkırdak parçaları dikilerek düzeltilir. Ancak bu işlemlerden sonra burnun çökmemesi için mutlaka L şeklinde bir septum kıkırdağı korunur (Şekil 9). Çok fazla eğrilik olan hastalarda septum kıkırdağının dışarı alınıp düzeltilmesi ve parça konarak onarılması gerekebilir.

Ameliyat Yöntemleri - Burun Estetiği

Şekil 9. Burun septumundaki eğrilikler (mor) aşırı ise bu kısım kesilerek çıkarılır. Ama daha sonra burnun çökmesini önlemek için mutlaka ön tarafta L harrfi şeklinde bir destek bırakılır.

Açık ve Kapalı

Yöntem Bir burun ameliyatında tarif edilen işelemleri yapmak için burun derisinin kaldırılarak ameliyat edilecek bölgeye ulaşılması gerekir. Bu açıdan bakıldığında burun ameliyatları açık veya kapalı ameliyatlar olarak iki gruba ayrılabilir.

Açık burun ameliyatlarında burun deliklerini ayıran orta bölümün cildine yatay bir kesi yapılarak bütün burun ucu derisi alttaki dokulardan ayrılır ve direkt müdahale edilebilir hale gelir. Bu yöntemin avantajı sorun özellikle burun ucunda yoğunlaşmışsa daha iyi kontrol sağlamasıdır. Ancak kaldırılan cildin tekrar kıkırdaklara yapışması gerekeceği için ameliyat sonrasında şişlikler daha uzun sürer ve şekillenme 2-3 ay arasında tam olarak ortaya çıkar. Kesiden dolayı fazla bir iz kalmaz.

Kapalı teknikte ise bütün işlemler burun kanatlarının altındaki burun içi mukozasından girilerek yapılır, burun ucu derisi alttaki kıkırdaklardan sadece müdahale edilecek noktalarda kaldırılır. Bu yöntemde ameliyat süresi daha kısa, iyileşme daha çabuktur. Sadece kemerin ve/veya eğriliğin düzeltileceği hastalarda iyi br seçenek olabilir. Dezavantajı burun ucu şekillendirmesinde dikiş ve kıkırdak parça konması gibi işlemlerin tam kontrollü olarak gerçekleştirilememesidir.